Parelketting aan de Kromme Rijn

Parelketting aan de Kromme RijnEen snoerenketting van parels ontstaat op de noordoever van de Kromme Rijn. Vanaf midden 13e eeuw werden er op de noordoever van de Kromme Rijn, op de zandige rivieroevers en dekzandruggen, direct aan het water, tientallen ridderhofsteden en versterkte boerderijen gebouwd, waaronder de buitenplaatszone ‘Amelisweerden’. Deze middeleeuwse kastelen zijn eeuwenlang bewaard gebleven en ontwikkelden zich in de 18e eeuw tot buitenplaatsen. Landgoed Oud AmelisweerdDe grond was in het bezit van de bisschop van Utrecht. Deze gaf het voor ontginning uit aan het kapittel van Oud-Munster. Kort voor 1227 werd…Read more

Slot Loevestein

Slot Loevestein Een klein stukje Holland omgeven door Gelders gebied. Op een strategische plaats waar Munnikenland en Altena te beheersen is, wat uitzicht bood over de Maas, Waal en Merwede en de steden Woudrichem en Gorichem werd in 1361 een blokhuis gebouwd door ridder Dirc Loef. Door het land in eigendom te hebben werd Dirc minder afhankelijk van de Hollandse graaf. Ook stelde de ridder riviertol in voor het gebruik van de 3 rivieren. ‘Waar Maas en Waal te zamen spoelt En Gorkum rijst van ver Daar heft zich op den linker zoom En spiegelt in de breeden…Read more

Buitenplaats Roosendaal/ Rosendaal / Rozendael te Utrecht

Er was eens…. De Overvechtse buitenplaatsen In de 17e eeuw werden door rijke kooplieden luxe buitenplaatsen gebouwd langs de Vecht. Een klein deel hiervan lagen in Overvecht, zoals buitenplaats Rosendaal. De overige Overvechtse buitenplaatsen zijn allemaal verdwenen. Alleen het toegangshek en een theekoepel geeft nog een kleine impressie weer hoe de situatie was in de 17e eeuw. De locatiekeuze langs de Vecht had meerdere redenen. De buitenplaatsen waren goed bereikbaar over water, immers moest de heer des huizes regelmatig terug naar de stad. En was het  een gebied van rust en natuur waardoor…Read more

Sprookjeskasteel Kasteel de Haar

Herbouw van een fraaie ruïne tot een romantisch kasteel Grote restauratie op bestaande fundamenten Het grootste kasteel van Nederland is te vinden in de gemeente Utrecht. Op de ruïne van het oude kasteel werd vanaf 1892 begonnen met de bouw van kasteel de Haar. Een akte daterend van 1391 is de oudste geschreven vermelding van ‘Het Huys te Haer’. Het ging vermoedelijk om een versterkte woontoren, dat gebouwd was op een stroomrug langs een dode arm van de rivier de Rijn. De woontoren werd uitgebreid tot kasteel. Door diverse aanvallen, verwoestingen en door…Read more

Familiebegraafplaats landgoed Tongeren

"De weldoener van Tongeren" In de gemeente Epe ligt op de oostelijke flank van het Veluwe massief, landgoed Tongeren. Het landgoed dankt zijn naam aan de buurtschap Tongeren wat samen met de daarbij behorende akkers het centrum vormt van het landgoed. Het landgoed heeft een oppervlakte van 505 ha. In de tweede helft van de 18e eeuw werd het landgoed gevormd door de  toenmalige burgemeester van Harderwijk 'Nicolaas Wilhelm de Meester'. Hij werd eigenaar van 5 boerderijen en een hoeveelheid bouwland en heide in de buurschap Tongeren. Tongeren wordt voor het eerst als…Read more

Park Sonsbeek

‘De parel in de Veluwezoom’ Arnhem heeft met drie parken de grootste groene attractie in handen. Park Sonsbeek, Zypendaal en de Gulden bodem vormen samen een groene oase van bijna 200 hectare. De Sint-Jansbeek vormt de levensader van park Sonsbeek en wordt gevoed door sprengen. Het park kan zijn naam danken aan een verbastering van deze beek, maar het is waarschijnlijker dat het park genoemd is naar de uit Duitsland afkomstige Anna van Sonsbeeck. Zij was begin 17e eeuw in het bezit van een huis en een molen aan deze beek. Eeuwenlang hebben…Read more

Park Groeneveld

Rijke stedelingen stichten buitenplaatsen 'Tuinhistorisch onderzoek' Door de overzeese handel van het VOC ontstaat er halverwege de zeventiende eeuw een toenemende welvaart (genoemd de Gouden Eeuw) en is Amsterdam veruit de rijkste stad van de Republiek. In korte tijd komen er steeds meer rijke stedelingen die de stad willen ontvluchten en stichten langs de Vecht en rond de steden Utrecht en Amersfoort buitenplaatsen . Maar juist Park Groeneveld, is ontstaan door een man, genaamd Marcus Mamuchet gevlucht uit angst voor religieuze vervolging uit Frankrijk. Hij heeft in 1696 grond aangekocht in Baarn. Het…Read more

Landgoed Mattemburgh

‘Een lusthof van allure’ Met in de voortuin een Fürst-Pückler- bed De geschiedenis van het landgoed begint begin negentiende eeuw, namelijk 1807. Het grondbezit wordt in enkele jaren fors uitgebreid en samen met het bosreservaat Mattemburgh en enkele boerenbedrijven is het tot 1939 uitgegroeid tot ruim 300 hectare. Het meest bijzondere deel van het landgoed bevindt zich in de stijltuin, aangelegd tussen 1843 en 1878. De Landschapsstijl als de Formele/ Franse stijl is aanwezig. In de voortuin van het landhuis is nog altijd een Fürst-Pückler -bed te vinden. In 1807 wordt er door Petrus…Read more

Weekendverblijf

De gouden eeuw is een periode in de Nederlandse geschiedenis, ontstaan in de zeventiende eeuw. Nederland maakte toen een bloeiperiode door op het gebied van handel, wetenschap en de kunsten. Veel buitenplaatsen zijn in deze tijd ontstaan. Kooplieden hadden immers nu geld te besteden om naast hun stadswoning ook een weekendverblijf te laten bouwen. Door de week leefden ze in een drukke en stinkende stad en in de weekenden genoten ze van de rust en het groen. Soms werd de tweede woning ook wel gefinancierd door nieuwe landbouwgebieden uit te geven, zoals gebeurd…Read more