Landgoed Mattemburgh

Landgoed Mattemburgh

Ik hoor u denken waarom een weblog starten..?! Nou simpel! Ik wil graag mijn passie voor monumentale begraafplaatsen en landgoederen met u delen. De dikke van Dale omschrijft passie als volgt: ‘hartstocht, drift en hartstochtelijke liefhebberij’ en dit is van toepassing op mij en monumentale begraafplaatsen, historische landgoederen en landschappen. Dit heeft mij  geïnspireerd tot het maken van deze weblog  en in 2015 de post-HBO opleiding heb afgerond aan de Hogeschool Utrecht, genaamd ‘Erfgoed en Ruimte’.

Mijn passie is ontstaan bij de begraafplaats Soestbergen in Utrecht (Gansstraat te Utrecht). In 1830 is deze begraafplaats omgetoverd van voormalig landgoed naar wandelpark met begraafplaats. Ingericht in de landschapsstijl, die in die tijd een algemeen aanvaarde tuinstijl was. Het was de tegenreactie tegen de strak geometrische Franse tuinen. Sinds 2000 is het tot Rijksmonument benoemd en in 2007 heb ik dankzij ingenieursbureau Movares dit gebied ontdekt.

Begraafplaats Soestbergen

Begraafplaats Soestbergen

Na alle onhygiënische begrafenispraktijken zoals overvolle kerken en verzakkingen op het kerkhof, was het rond 1830 tijd voor buitenbegraafplaatsen. Zoals het woord al zegt, begraafplaatsen buiten de stad. Hiermee werd door de overheid het goede voorbeeld gegeven en werd de bevolking in staat gesteld met de oude gebruiken te verbreken.

Alleen het voorbeeld is een geschikte weg ter bestrijding, daarna de overtuiging der rede en tot slot het ingrijpen van het hoog gezag. 

In 1777 werd er toestemming verleend aan predikant Abraham Perrenot voor een ommuurde particuliere kerkhof in te richten in de duinen van Scheveningen. Onder het aanmoedigende opschrift ‘In hoop van Navolging’ werd daar het eerste Nederlandse buitenbegraafplaats ingericht. En zo is de naamgeving van mijn weblog ontstaan ‘in Hoop van Navolging’.

De grafschrift op de zerk van predikant Abraham Perrenot luidt als volgt:

Mijn rottende overblijfselen moeten verre van de stad liggen. Daar ik levend vermeed iemand te benadeelen, wensch ik zulks ook na mijn dood niet te doen. 

Molens op de Kinderdijk

Molens op de Kinderdijk

De projecten die ik bezoek zal ik bloggen op deze website. De bezoeken/ excursies zijn opgedeeld in drie categorieën, namelijk monumentale begraafplaatsen, historische landgoederen, en historische landschappen.

Mocht u meer willen weten over deze weblogger kijkt u dan gerust op de pagina’s ‘This is Me’, bij ‘Werkervaring’ of misschien wilt u per mail op de hoogte blijven van de laatste post (http://inhoopvannavolging.nl/blijf-op-de-hoogte)

Veel leesplezier.

Met vriendelijke groet,

Ester Coenen