De Canadian War Cemetery

De Canadian War Cemetery Op 27 oktober 1944 heerst er feest in Bergen op Zoom. Tranen vloeien van geluk door de straten en wijken. De Canadezen hebben de stad bereikt en bevrijd. De soldaten kwamen uit alle delen van Canada. Ze zagen de agressie, zagen mensen in nood en schoten te hulp. Ze besloten daar een einde aan te maken. De Slag om de Schelde heeft echter grote verliezen geleden. De ‘Canadian War Cemetery’ herbergt de graven van 1116 militairen, waaronder 968 Canadezen. In het najaar van 1944 woedden er gevechten in de…Read more

Katholieke begraafplaats Sint-Barbara, Utrecht

Katholieke begraafplaats Sint-Barbara Beschermheilige van de stervenden en beschermster tegen een onvoorziene dood Vanaf de Reformatie (omstreeks 1575) werd er in de stad Utrecht lange tijd geen nieuwe rooms katholieke begraafplaats meer geopend. Dit bracht verandering na 1796 toen er een einde kwam aan de overheersende positie van de protestantse kerk in Nederland en kregen de katholieken weer ruimte voor een eigen begraafplaats. In 1818 kreeg de pastoor van de parochie Buiten Wittevrouwen toestemming van de gemeente voor de aanleg van een kerkhof voor zijn parochianen. Het werd na verloop van tijd een…Read more

Russisch Ereveld

Lof aan de helden Aan de strijders van het Sovjetleger Wie geeft een stem aan wie voor altijd zwijgen, van wie geen laatste woord vernomen is, wier afscheidsbrief nooit is aangekomen, die op hun laatste vraag geen antwoord krijgen? Wie geeft een naam aan wie er naamloos bleef, een mens onder de talloze vermisten die ooit voor vrijheid vochten en niet wisten welk lot hen ver van huis de dood in dreef? Nu kijkt een man hun zonen in de ogen en op dit ereveld, een eenzaam stukje grond, ontstaat een zwijgend, breekbaar…Read more

Begraafplaats Kovelswade

Begraven is populair en uitbreiding is nodig De Engelse Landschapsstijl wordt passé gevonden Begraafplaats Soestbergen was populair en voor Utrecht de enige stedelijke begraafplaats. Door het groeiende aantal begraafplaatsen raakt de eerste algemene begraafplaats verdicht met paden en rijen. Na diverse uitbreidingen was er te weinig ruimte en werd er uitgekeken naar een nieuw terrein. Een geschikt terrein werd gevonden over het spoor en aan het verlengde van de Gansstraat en Koningsweg gelegen. Het terrein voor een 2e algemene begraafplaats bestaat uit toenmalige bouwlanden, over het spoor ten oosten van begraafplaats Soestbergen. De naam…Read more

Ter Navolging

De eerste openbare buitenbegraafplaats 'Rijke stinkerds in den grond te laten verrotten' De eerste openbare buitenbegraafplaats in Nederland (aangelegd buiten de bebouwde kom), dateert van 1780 en werd gesticht door Abraham Perrenot . Hij noemde de begraafplaats ‘Ter Navolging’ in de hoop dat zijn voorbeeld gevolgd zou worden. Al spoedig werd er gehoor gegeven aan dit principe, en kwamen er naar dit voorbeeld meer begraafplaatsen bij in onder andere Tiel, Diemen, Hilversum en Katwijk. Sinds de kerstening werden er in het huidige Nederland doden in en om de kerk begraven. Begraven in de kerk…Read more

Begraafplaats Soestbergen

'Oud en nieuw'. Inpassing tramlijn langs Rijksmonument begraafplaats Soestbergen 'L.S. Marten Schagen heeft, om de levenden niet te schaden, voor zich dit graf onder den blooten hemel gekozen'. Aldus het grafschrift van de Utrechtse doopsgezinde predikant Marten Schagen in oktober 1770. Dit diende als statement tegen de onhygiënische begrafenispraktijken. Begin 19de eeuw stromen de klachten binnen over niet meer te sluiten grafkelders en slecht begraven doden in en om de kerken of op de stadswallen. De grond rondom de kerk werd goed aangestampt om ‘den stank der verrottende lijken’ zoveel mogelijk te beperken.…Read more

Ontstaan van buitenbegraafplaats

Begraafplaatsen hebben altijd een functie vervuld in de Nederlandse samenleving. De buitenbegraafplaats (begraafplaats gelegen buiten de muren en/of singels van de stad) is ontstaan na vele kritiek op de toen huidige Wet op Lijkbezorging. Het was een eeuwenoude gewoonten om de doden in en rond de kerken in de stad te begraven. Er waren klachten over 'stinkende dampen en vuile uitwasemingen van lijken'. Van de zijde van artsen en predikanten kwam steeds meer hygiënisch en ethnische bezwaren tegen het begraven in de kerk. Rond 1750 raakten de kerken overvol met grafmonumenten en rouw-…Read more