Ter Navolging

De eerste openbare buitenbegraafplaats 'Rijke stinkerds in den grond te laten verrotten' De eerste openbare buitenbegraafplaats in Nederland (aangelegd buiten de bebouwde kom), dateert van 1780 en werd gesticht door Abraham Perrenot . Hij noemde de begraafplaats ‘Ter Navolging’ in de hoop dat zijn voorbeeld gevolgd zou worden. Al spoedig werd er gehoor gegeven aan dit principe, en kwamen er naar dit voorbeeld meer begraafplaatsen bij in onder andere Tiel, Diemen, Hilversum en Katwijk. Sinds de kerstening werden er in het huidige Nederland doden in en om de kerk begraven. Begraven in de kerk…Read more