De Moerputten

De Moerputten De geschiedenis van een spoorbrug Ten zuiden van de grote rivieren is het een van de weinig overgebleven laagveenmoerassen. De naam ‘Moer’ zegt het al. Het staat voor moeras of drassig land. Een natuurgebied van 118 hectare groot en behorend tot de Nature 2000-gebieden. Door de grote behoefte in onder meer leer (rond 1850 bloeide de handel en nijverheid op) was een spoorverbinding tussen de bekende Langstraat in Den Bosch met de Lage Zwaluwe een uitkomst. Maar ja, het waterrijke gebied maakte eeuwenlang deel uit van de inundatiezone rond ’s-Hertogenbosch. Wanneer het militair…Read more

De Brabantse wal

De steilrand van de Brabantse Wal Een opvallende verschijnsel in West-Brabant Het landschap in West-Brabant –op de grens met Zeeland en Vlaanderen (België)- heeft een opvallend verschijnsel; de steilrand van de Brabantse Wal. De steilrand vormt een abrupte overgang van de hoger gelegen zandgronden naar de lager gelegen zeekleipolders. In het landschap zijn sporen achtergelaten van een rijke en waardevolle cultuurhistorie van oorlogen, overstromingen, inundaties en inpolderingen. De diversiteit in het landschap is groot. Dit is veroorzaakt door grote verschillen in terreingesteldheid als mede door de verschillen in historische ontwikkeling. De hoger gelegen…Read more

“Van bungelende lijken naar grootstedelijke allure?”

Gebiedsvisie Volewijck Eindopdracht Erfgoed en Ruimte Voor de opleiding genaamd ‘Erfgoed en Ruimte’ aan de Hogeschool Utrecht, heb ik samen met 2 klasgenoten -Bernice Bex en Jan Dryfhout- een eindopdracht mogen maken. Voor de eindopdracht is een gebied gekozen in Amsterdam noord, het zuidelijkste punt van Volewijck. Een gebied met een rijk verleden. Van bungelende lijken naar mogelijk een gebied met grootstedelijke allure. In 1393 werd het ‘hoog gerecht’ over Volewijck overgedragen aan de stad Amsterdam. De stad Amsterdam had nu de rechtspraak in handen over de berechting van boeven. Hiervoor werd begin…Read more

Het start met de Kromme Rijn

Gebiedsbeschrijving Kromme Rijn gebied Afsluiting eerste module Voor de cursus Erfgoed en Ruimte, heb ik ter afsluiting van de eerste module een cultuurhistorische beschrijving mogen maken. Ik heb een gebied gekozen ten oosten van de stad Utrecht, langs de Kromme Rijn. Ik heb specifiek dit gebied gekozen vanwege de ligging van 3 landgoederen en 3 begraafplaatsen;  iets wat mij motiveerde voor verdere verdieping van mijn achtergrond. Utrecht heeft zijn ontstaansrecht te danken aan de Kromme- en Oude Rijn. De hoge stroomruggen en oeverwallen waren ideaal voor bewoning. In Romeinse tijd was de rivier –…Read more

Kinderdijk

'Holland onder de zeespiegel' Een unieke plek met authentieke molens Wat zou Holland zijn zonder de molens en wat kan Nederland nog beter vertolken dan de Kinderdijk? Het is één van de weinige plekken in de wereld waar zoveel molens in authentieke staat bij elkaar staan. Het oorspronkelijke landschap van Alblasserwaard is dankzij de molens verandert van veenland met struiken, kreupelhout, moerassen, verraderlijke plassen en kreken naar een plek welke geschikt is voor landbouw en voor bewoning. De molens zijn een internationaal Nederlands symbool en staan met een reden op de werelderfgoed lijst…Read more

Cultuurlandschappen

'Wij weten nog altijd niet wat Marnix van St. Aldegonde op de historische vergadering van de Staten van Holland in juli 1572 te Dordrecht precies bedoelde, toen hij ons land noemde: "het ooghelijn van Europa, de bloem van alle landouwen, dat prieel des aardbodems". ' Nederland is vrijwel geheel door de mens gemaakt. De invloed van de mens is steeds ingrijpender. Was het vroeger nog dijken, terpen en verdedigingslinies. Nu zijn we bezig met onder andere het uitbreiden van het spoorwegen- en wegennet. We hoeven gelukkig niet stil te staan, maar de landschapsgeschiedenis…Read more