Parelketting aan de Kromme Rijn

Parelketting aan de Kromme RijnEen snoerenketting van parels ontstaat op de noordoever van de Kromme Rijn. Vanaf midden 13e eeuw werden er op de noordoever van de Kromme Rijn, op de zandige rivieroevers en dekzandruggen, direct aan het water, tientallen ridderhofsteden en versterkte boerderijen gebouwd, waaronder de buitenplaatszone ‘Amelisweerden’. Deze middeleeuwse kastelen zijn eeuwenlang bewaard gebleven en ontwikkelden zich in de 18e eeuw tot buitenplaatsen. Landgoed Oud AmelisweerdDe grond was in het bezit van de bisschop van Utrecht. Deze gaf het voor ontginning uit aan het kapittel van Oud-Munster. Kort voor 1227 werd…Read more

De Canadian War Cemetery

De Canadian War Cemetery Op 27 oktober 1944 heerst er feest in Bergen op Zoom. Tranen vloeien van geluk door de straten en wijken. De Canadezen hebben de stad bereikt en bevrijd. De soldaten kwamen uit alle delen van Canada. Ze zagen de agressie, zagen mensen in nood en schoten te hulp. Ze besloten daar een einde aan te maken. De Slag om de Schelde heeft echter grote verliezen geleden. De ‘Canadian War Cemetery’ herbergt de graven van 1116 militairen, waaronder 968 Canadezen. In het najaar van 1944 woedden er gevechten in de…Read more

De Moerputten

De Moerputten De geschiedenis van een spoorbrug Ten zuiden van de grote rivieren is het een van de weinig overgebleven laagveenmoerassen. De naam ‘Moer’ zegt het al. Het staat voor moeras of drassig land. Een natuurgebied van 118 hectare groot en behorend tot de Nature 2000-gebieden. Door de grote behoefte in onder meer leer (rond 1850 bloeide de handel en nijverheid op) was een spoorverbinding tussen de bekende Langstraat in Den Bosch met de Lage Zwaluwe een uitkomst. Maar ja, het waterrijke gebied maakte eeuwenlang deel uit van de inundatiezone rond ’s-Hertogenbosch. Wanneer het militair…Read more

Slot Loevestein

Slot Loevestein Een klein stukje Holland omgeven door Gelders gebied. Op een strategische plaats waar Munnikenland en Altena te beheersen is, wat uitzicht bood over de Maas, Waal en Merwede en de steden Woudrichem en Gorichem werd in 1361 een blokhuis gebouwd door ridder Dirc Loef. Door het land in eigendom te hebben werd Dirc minder afhankelijk van de Hollandse graaf. Ook stelde de ridder riviertol in voor het gebruik van de 3 rivieren. ‘Waar Maas en Waal te zamen spoelt En Gorkum rijst van ver Daar heft zich op den linker zoom En spiegelt in de breeden…Read more

Buitenplaats Roosendaal/ Rosendaal / Rozendael te Utrecht

Er was eens…. De Overvechtse buitenplaatsen In de 17e eeuw werden door rijke kooplieden luxe buitenplaatsen gebouwd langs de Vecht. Een klein deel hiervan lagen in Overvecht, zoals buitenplaats Rosendaal. De overige Overvechtse buitenplaatsen zijn allemaal verdwenen. Alleen het toegangshek en een theekoepel geeft nog een kleine impressie weer hoe de situatie was in de 17e eeuw. De locatiekeuze langs de Vecht had meerdere redenen. De buitenplaatsen waren goed bereikbaar over water, immers moest de heer des huizes regelmatig terug naar de stad. En was het  een gebied van rust en natuur waardoor…Read more

Katholieke begraafplaats Sint-Barbara, Utrecht

Katholieke begraafplaats Sint-Barbara Beschermheilige van de stervenden en beschermster tegen een onvoorziene dood Vanaf de Reformatie (omstreeks 1575) werd er in de stad Utrecht lange tijd geen nieuwe rooms katholieke begraafplaats meer geopend. Dit bracht verandering na 1796 toen er een einde kwam aan de overheersende positie van de protestantse kerk in Nederland en kregen de katholieken weer ruimte voor een eigen begraafplaats. In 1818 kreeg de pastoor van de parochie Buiten Wittevrouwen toestemming van de gemeente voor de aanleg van een kerkhof voor zijn parochianen. Het werd na verloop van tijd een…Read more

De Brabantse wal

De steilrand van de Brabantse Wal Een opvallende verschijnsel in West-Brabant Het landschap in West-Brabant –op de grens met Zeeland en Vlaanderen (België)- heeft een opvallend verschijnsel; de steilrand van de Brabantse Wal. De steilrand vormt een abrupte overgang van de hoger gelegen zandgronden naar de lager gelegen zeekleipolders. In het landschap zijn sporen achtergelaten van een rijke en waardevolle cultuurhistorie van oorlogen, overstromingen, inundaties en inpolderingen. De diversiteit in het landschap is groot. Dit is veroorzaakt door grote verschillen in terreingesteldheid als mede door de verschillen in historische ontwikkeling. De hoger gelegen…Read more

Russisch Ereveld

Lof aan de helden Aan de strijders van het Sovjetleger Wie geeft een stem aan wie voor altijd zwijgen, van wie geen laatste woord vernomen is, wier afscheidsbrief nooit is aangekomen, die op hun laatste vraag geen antwoord krijgen? Wie geeft een naam aan wie er naamloos bleef, een mens onder de talloze vermisten die ooit voor vrijheid vochten en niet wisten welk lot hen ver van huis de dood in dreef? Nu kijkt een man hun zonen in de ogen en op dit ereveld, een eenzaam stukje grond, ontstaat een zwijgend, breekbaar…Read more

Sprookjeskasteel Kasteel de Haar

Herbouw van een fraaie ruïne tot een romantisch kasteel Grote restauratie op bestaande fundamenten Het grootste kasteel van Nederland is te vinden in de gemeente Utrecht. Op de ruïne van het oude kasteel werd vanaf 1892 begonnen met de bouw van kasteel de Haar. Een akte daterend van 1391 is de oudste geschreven vermelding van ‘Het Huys te Haer’. Het ging vermoedelijk om een versterkte woontoren, dat gebouwd was op een stroomrug langs een dode arm van de rivier de Rijn. De woontoren werd uitgebreid tot kasteel. Door diverse aanvallen, verwoestingen en door…Read more

Familiebegraafplaats landgoed Tongeren

"De weldoener van Tongeren" In de gemeente Epe ligt op de oostelijke flank van het Veluwe massief, landgoed Tongeren. Het landgoed dankt zijn naam aan de buurtschap Tongeren wat samen met de daarbij behorende akkers het centrum vormt van het landgoed. Het landgoed heeft een oppervlakte van 505 ha. In de tweede helft van de 18e eeuw werd het landgoed gevormd door de  toenmalige burgemeester van Harderwijk 'Nicolaas Wilhelm de Meester'. Hij werd eigenaar van 5 boerderijen en een hoeveelheid bouwland en heide in de buurschap Tongeren. Tongeren wordt voor het eerst als…Read more